Príhovor ambasádorky

Od čias, keď ma ľudia spoznali ako televíznu „Svokru“, ma často pýtajú o radu, ako fungovať v dobrom manželstve, ako vychovávať deti, ako vychádzať dobre s rodičmi alebo svokrovcami a ďalšie a ďalšie otázky.

Viem, že neexistujú jednoznačné odpovede. Aby sa človek vedel k nejakému problému vyjadriť, musí ľudí bližšie spoznať a aj tak nemusí byť jeho pohľad na problém ešte správny či v súlade s ich predstavou.

Na otázku mladého inžiniera som však dokázala dať jednoznačnú odpoveď a to bez prípravy. Pýtal sa ma totiž na riešenie problému s rodičmi. Citujem:
„Pani Oňová, poraďte mi, čo mám robiť: Pracujem v Bratislave a rodičia žijú na východe. Sú už v zrelom veku; nestíhajú všetko ani v dome ani okolo domu. Navyše im pribudli zdravotné ťažkosti, no odmietajú ísť do domova dôchodcov. Ja som od nich ďaleko a okrem mňa im nemá kto pomôcť. Trápi ma to a som bezradný“.

Moja odpoveď bola spontánna:
„Vráťte rodičom lásku a starostlivosť tak, že ich necháte dožiť vo vlastnom dome, kde sa budú cítiť najlepšie a v bezpečí. Pre nich to bude veľký dar a vy budete mať krásny pocit, že vaši rodičia pokojne a dôstojne dožijú vo vlastnom, známom prostredí.

Okrem toho: Podľa toho, ako sa postaráte vy o svojich rodičov, sa raz vaše deti postarajú o vás – história sa opakuje, život funguje ako bumerang: Čo dáš, to raz dostaneš“.

Mladý muž sa mi poďakoval, keď som mu dala kontakt na spoločnosť, ktorá sa zaoberá pomocou pre seniorov, alebo iné odkázané osoby. kde sa môže bližšie informovať o možnom riešení jeho problému.

So službami Santea, ktoré komplexne pokrývajú všetky potreby starších ľudí, hlavne takých, ktorí nemajú nablízku svojich príbuzných a priateľov, alebo žijú osamelo, by sa nemusel obávať o zdravie a bezpečnosť svojich rodičov. Služby Santea okrem neustáleho „dozoru“ nad svojimi klientmi ponúkajú aj celý rad ďalších aktivít, ktoré pomáhajú starším ľuďom prežiť svoju jeseň života dôstojne a s pocitom bezpečia. Poskytujú istotu, že keď sa čokoľvek stane, vedia si okamžite privolať pomoc stlačením jediného gombíka na hodinkách, ktoré majú neustále pri sebe. Ak by ale nastala situácia, že by spadli, alebo upadli do bezvedomia, senzor pádu vyšle núdzový signál najbližšiemu voľnému operátorovi, ktorý OKAMŽITE rieši tento problém. Operátori sú priamo napojení na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (155), odkiaľ vedia okamžite privolať pomoc. Samozrejme, vedia poskytnúť aj presnú polohu svojich klientov, pretože hodinky vyšlú presnú polohu klienta, aj keď je tento v bezvedomí. Operátori zároveň vedia zistiť na diaľku, či dýcha a ako je na tom zdravotne (tep, tlak, okysličenie krvi a pod.). Okrem toho strážia aj domov klienta, kde sledujú, či nevznikol požiar, únik plynu a na každom mieste majú senzor SOS na rýchle spojenie s operátorom Santea.

Služby Santea sa nestarajú len o bezpečnosť svojich klientov, ale ponúkajú aj pomoc a starostlivosť. Pomáhajú pri zabezpečení odborných prác v dome/byte, navrhnú možné úspory energie, zabezpečujú pravidelnú návštevu zdravotníckeho pracovníka (spravidla zdravotnej sestry) v dome/byte klienta. Sledujú, pripomínajú a nosia lieky a vykonávajú zdravotné úkony, ak ich ošetrujúci lekár predpíše. Pravidelne komunikujú so starkými o témach, ktoré ich zaujímajú, aby im vyplnili ich voľný čas a rozptýlili ich – presne ako dobrý sused. Ale odborníci v Santea poskytujú aj sociálno-psychologické poradenstvo v prípade, ak je klient v depresii, v chorobe, resp. v bezvýchodiskovej situácii, atď.

Láska a vďačnosť nie je totiž o rečiach, ale o skutkoch. Vďačnosť za to, čo pre nás urobili naši najbližší sa nedá nikdy vyjadriť peniazmi. A keby aj, bolo by to niekoľko stotisícnásobne viac, ako je finančná hodnota tejto skvelej služby. Obdivujem ľudí za týmto projektom, pretože sa snažia myslieť sociálne, ako keby boli v koži našich seniorov. A poskytovanie takejto služby si niektorí cenia na mnohonásobne viac. Aj preto tento projekt podporujem s úprimným presvedčením, že mnohým seniorom vylepší a uľahčí zrelé roky vo vlastnom, domácom prostredí. Veď každý z nás by najradšej žil tam, kde to dokonale pozná.

Ja som sa stala patrónkou tohto úžasného sociálneho projektu aj z toho dôvodu, že už mám tiež svoj vek. Bola by som šťastná, keby mi moje okolie, deti alebo vnúčatá umožnili dožiť v mojom vlastnom prostredí s pocitom istoty, že sa budem mať na koho obrátiť, a v prípade potreby, stlačením jedného gombíka, bude môj imaginárny osobný anjel strážny pripravený mi čo najlepšie pomôcť.

Gizka Oňová

FacebookLinkedIn