Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 

Poskytovateľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je spoločnosť SWOT spol. s r.o., ktorá je zároveň aj zakladateľom projektu pomoci Santea.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám .

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje zdravotnú starostlivosť v zmysle zákona č 576/2006 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa odborného usmernenia MZSR č. 10095/2006 OO z 27. februára 2006

Náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje zdravotná sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách v rodinnom prostredí. Navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže odporučiť:

 • lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti
 • ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotníckej starostlivosti

Chorým pacientom v domácnosti poskytujeme nasledovné služby:

 • ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preležaniny, vredy predkolenia)
 • starostlivosť o kanyly, katétre, dreny
 • starostlivosť o tracheostomické kanyly
 • starostlivosť o stómie
 • odsávanie hlienov
 • aplikácie injekčnej a infúznej liečby
 • ošetrovateľská rehabilitácia
 • prevencia dekubitov, polohovanie
 • meranie vitálnych funkcií
 • odber biologického materiálu
 • odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti
 • poučenie príbuzných, alebo členov komunity ako sa starať o chorého
 • starostlivosť o pacientku v šestonedelí
 • a iné ošetrovateľské výkony

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre pacienta navrhuje:

 • lekár u ktorého je pacient evidovaný
 • odborný lekár (chirurg, dermatológ, neurológ, urológ, gynekológ, internista)

Služby agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú určené pacientom, ktorí potrebujú dlhodobú odbornú starostlivosť. Podmienkou pre domácu starostlivosť je, aby zdravotný stav dovoľoval liečbu v domácom prostredí.

Rozsah a doba poskytovanej zdravotnej starostlivosti závisí od posúdenia revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne

ZMLUVNÝMI PARTNERMI SÚ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE: Zdravotná starostlivosť je poskytovaná bezplatne, je zahrnutá v cene služby, alebo ju hradí zdravotná poisťovňa pacienta.´

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Prvý kontakt

Pripravte si nasledovné informácie: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pacienta, zdravotnú poisťovňu, meno ošetrujúceho lekára, diagnózu – popis jeho zdravotného stavu telefonický kontakt.

Pri prvej návšteve sestry ADOS-u u Vás doma je potrebné mať pripravené nasledovné doklady:

 • kópiu prepúšťacej správy
 • kópiu preukazu poistenca

Obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotného poistenia, Vám predpíše Váš lekár.

Agentúra nemá právo predpisovať!

Presvedčili sme vás?

Sme tu len pre Vás. Pri konverzácii s našimi pracovníkmi sa nikdy nestretnete s výsmechom ani podceňovaním vašej situácie. Záleží nám na tom, aby Vám bolo lepšie.

Mám záujem

Naše služby

Mohlo by vás zaujímať

 • Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

  Služby Monitorovania a signalizácie potreby pomoci sú aktívne 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Naši skúsení operátori sú priamo napojení na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (linka 155), kde vedia okamžite privolať pomoc a/alebo riešiť vzniknutú situáciu.

  Viac o službe
 • Kontrola úspory energie

  Táto služba Vám dokáže znížiť Vaše mesačné náklady na domácnosť. Po analýze Vášho bydliska, Vám náš kvalifikovaný pracovník vypracuje plán úspory energie a poskytne veľa odborných odporúčaní, ako v budúcnosti spotrebujete menej energie a ako tým môžete ušetriť financie.

  Viac o službe
 • Dobrý sused

  Keď sa človek cíti sám a má pocit, že na neho celý svet zabudol. Naši operátori Vás pravidelne kontaktujú, vedú s Vami rozhovory a v prípade potreby aj pomôžu.
  Už nikdy nebudete opustení a bezradní. Váš "Dobrý sused" je vždy nablízku

  Viac o službe
 • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

  Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám. Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje zdravotná sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

  Viac o službe
FacebookLinkedIn